Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce

Komunikat Organizacyjny
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce

03.06.2017 r. /sobota/ – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ul. Urszuli 22
Organizator: Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze, 65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 22, 603 868 930, 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl

Rozpoczęcie zawodów: godz.: 10:30
Odprawa techniczna trenerów i sędziów: godz.: 9:45

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać przez stronę Stowarzyszenia www.akrobatyka.zgora.pl z podaniem roku urodzenia zawodników/czek, nr licencji zawodnika /zawodniczki/ oraz nazwisko trenera prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2017 ( wtorek)

Zgłoszenie do zawodów

 

Program i sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozegrane będą w klasie kl. III i klasie młodzik.
K – skoki na ścieżce, trampolina indywidualna, trampolina synchroniczna, dwójki kobiet, trójki kobiet
M – skoki na ścieżce, trampolina indywidualna, trampolina synchroniczna, dwójki mężczyzn, czwórki mężczyzn oraz dwójki mieszane,

Zespoły startują według zasady:
- najpierw klasa młodzik a następnie klasa III – punktacja obu klas jest wspólna
- zespoły w klasie III wykonują jeden układ eliminacyjny do muzyki, w klasie młodzik zespoły wykonują dwa układy. Opisy układów generowane komputerowo należy przesłać do dnia 26 maja na adres archiwistka@interia.pl

Konkurencje indywidualne:
skoki na trampolinie indywidualne i synchroniczne w kl. III otrzymują 4 pkt. premii za każdy wykonany układ, skoki na ścieżce kl. młodzik- zawodnicy wykonują dwa układy.

Warunki uczestnictwa:

  • W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki:
    w klasie III w konkurencjach zespołowych do lat 13, w zespołach klasy młodzik do lat 11, minimalny wiek zawodnika w ćwiczeniach zespołowych w kl. młodzik i kl. III wynosi 7 lat
  • w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce w kl. III do lat 12,  klasie młodzik do lat 10, minimalny wiek zawodnika w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce w klasie młodzik wynosi 7 lat, a w klasie III 8 lat.
  • terminowe zgłoszenie do zawodów
  • posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestników
  • aktualna licencja zawodnika wydana przez PZG oraz licencja klubowa wydana przez PZG
  • posiadanie badań lekarskich

W zawodach nie mają prawo startu zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym startowali MPJMŁ, i MPJ, OOM. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.
W zawodach nie będzie pobierane startowe. Istnieje możliwość korzystania z obiadu w miejscu zawodów. Koszt obiadu wynosi 13 zł. Prosimy o zgłoszenie ilości osób na wyżywienie do dnia 26 maja 2017 do biura SAS.

 

Facebook