MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W AKROBATYCE SPORTOWEJ, SKOKACH NA TRAMPOLINIE I ŚCIEŻCE

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W AKROBATYCE SPORTOWEJ, SKOKACH NA TRAMPOLINIE I ŚCIEŻCE

MWL 2021 – oświadczenie badania,polisa

MWL 2021 – zbiorcze oświadczenie

Oświadczenie COVID-19 aktualne do każdych zawodów

 


Komunikat Organizacyjny

06 02 .2021 r. sobota

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ul. Urszuli 22

Organizator
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze, 65 147 Zielona Góra ul. Urszuli 22, 603 868 930, 603 868 931, email: sas@akrobatyka.zgora.pl

Rozpoczęcie zawodów: godz. 09 :00
Odprawa techniczna trenerów i sędziów godz. 8 :30

Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę www.itdsport.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 5.01. 2021
W razie problemów z dokonaniem zgłoszenia lub dostępem do systemu należy skontaktować się z organizatorem lub z zespołem itdsport

Program i sposób przeprowadzenia zawodów:

Ćwiczenia zespołowe
Zawody rozegrane będą w klasie kl. III , Youth, II, 10-1 7 , 11-19 , 12-20, zespoły wykonują jeden układ do muzyki, według program u PZG w danej kategorii wiekowej lub klasie .
Zespoły wykonują następujące układy:
– klasa III i Youth
– klasa II i 10-17 dwójki mieszane, trójki kobiet dynamika, dwójki żeńskie, dwójki męskie i czwórki męskie statyka
– kategorie 11-19 , 12-20 układ kombinowany

Opisy układów generowane komputerowo należy przesłać do dnia 01 LUTEGO na adres archiwistka@interia.pl
Muzykę wysyłamy na maila: mpjzg2020@gmail.com do dnia 01 Lutego, opisaną według schematu klub _konkurencja_nazwiska _układ

Skoki na trampolinie
Trampolina (dziewczęta i chłopcy) indywidualnie
– program klasyfikacyjny PZG według kategorii Pierwszy krok, klasa młodzieżowa, klasa III, klasa II

Skoki na ścieżce  (dziewczęta i chłopcy)
– klasa młodzieżowa zawodnicy w wieku 7 1 1 l at wykonują dwa układy wg programu klasyfikacyjnego PZG
– k lasa pierwszy krok zawodnicy w wieku 7 9 lat wykonują jeden układ wg programu klasyfikacyjnego PZG 2020
– klasa III zawodnicy w wieku 11 1 3 lat, wykonują dwa układy wg programu klasyfikacyjnego PZG
Punktacja dla obu klas jest liczona razem

Warunki uczestnictwa:
• minimalny wiek zawodnika w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce w klasie Pierwszy Krok i klasie Młodzieżowej wynosi 7 lat
• terminowe zgłoszenie do zawodów
• posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestników
• aktualna licencja zawodnika wydana przez PZG oraz licencja klubowa wydana przez PZG
• posiadanie badań lekarskich
• istnieje możliwość z a rezerwowania obiadów (na wynos) po wcześniejszym zamówieniu t e le fonicznym l ub mailowym w cenie 16 zł ( w przypadku małej ilości zamówień organizator poinformuje wcześniej o braku posiłków) zgłoszenia należy przesyłać do 29.01.2021

W zawodach będzie pobierane startowe w wysokości 40 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych. (płatność przelewem lub gotówką na miejscu)

Data

Lut 06 2021

Czas

09:00 - 14:00

dyscyplina

Akrobatyka sportowa,
Skoki na trampolinie

Lokalizacja

Hala akrobatyki MOSiR
Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra

Organizator

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej
Telefon
603 868 930, 603 868 931
Email
sas@akrobatyka.zgora.pl

Komentarze są wyłączone.

Facebook