65-lecie Akrobatyki sportowej na Ziemi Lubuskiej.

Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce
18 września 2019
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce sportowej, Skokach na trampolinie i ścieżce
11 października 2019

65-lecie Akrobatyki sportowej na Ziemi Lubuskiej.

Zielona Góra 20.09.2019
Szanowni Trenerzy, Zawodnicy, Działacze, Sympatycy akrobatyki sportowej

Dodatkowe informacje związane z Jubileuszem 65-lecia akrobatyki sportowej na Ziemi Lubuskiej.

Spotykamy się w Hali Akrobatycznej MOSiR przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze 19 października 2019 (sobota)

Programu obchodów :
13.00 – 13.45 Rejestracja uczestników w holu hali MOSiR (ul. Urszuli 22, Zielona Góra)
14.00 – 15.00 Część oficjalna Jubileuszu 65 lecia Akrobatyki Sportowej na Ziemi Lubuskiej w hali akrobatycznej połączona z uroczystym otwarciem Mistrzostw Polski Seniorów w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce oraz zakończeniem kariery sportowej zawodnika Bartłomieja Hesa
15.00 – 16.00 „SPOTKANIE PO LATACH” połączone z promocją książki Bronisławy Grupy pt.: Akrobatyka Sportowa na Ziemi Lubuskiej w latach 1954 – 2019 (księga pamiątkowa) ( salka baletowa – poczęstunek)
16.00 – 17.00 Eliminacje i finały w skokach na trampolinie i ścieżce ( hala akrobatyczna)
19.00 – 1:00 BANKIET (Amadeus Hotel, ul. Jedności 87 A, Zielona Góra)

Prosimy o uzupełnienie wpłaty zgodnie z wcześniejszą informacją:
– osoby biorące udział w bankiecie – dopłata 150 zł
– osoby uczestniczące tylko w spotkaniu – opłata 30 zł ( w przypadku gdy opłata nie została jeszcze uiszczona)
Wpłaty prosimy dokonać do dnia 30 września 2019 wpisując w tytule: „darowizna na cele statutowe”
Konto bankowe: mBank PL 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, ul. Urszuli 22 Zielona Góra, e-mail: sas@ akrobatyka.zgora.pl, tel. kontaktowy 603 868 930 lub 603 868 931, biuro: 68 324 84 59
www.akrobatyka.zgora.pl
www.facebook.com/stowarzyszenieakrobatykisportowej

Serdecznie zapraszamy
Ze sportowym pozdrowieniem