Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
1 grudnia 2021
Komunikat nr 2 – Likwidacja SAS
10 marca 2022

Komunikat nr 1 – Likwidacja SAS

Komunikat nr 1

Stowarzyszenie Akrobatyki decyzją Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 16.12.2021 uległo rozwiązaniu i decyzją Sądu z dnia 04.02.2022 jest w stanie likwidacji

Komisja likwidacyjna działając na podstawie postanowienia sadu z dnia 04.02.2022 wzywa wierzycieli do zgłaszania ewentualnych roszczeń wobec Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej do dnia 28.02.2022

Kontakt do likwidatorów Stowarzyszenia:
Radosław Walczak – 605 422 600
Sławomir Szliter – 601 655 098
Jarosław Taryma – 603 534 827
Marcin Pietrusiewicz – 721 275 636

Adres do korespondencji
Stowarzyszenie Akrobatyki sportowej, ul.Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra