Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce sportowej, Skokach na trampolinie i ścieżce

65-lecie Akrobatyki sportowej na Ziemi Lubuskiej.
20 września 2019
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce
23 października 2019

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce sportowej, Skokach na trampolinie i ścieżce

 


Wyniki zawodów

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce sportowej, Skokach na trampolinie i ścieżce – Wyniki

 


Komunikat Organizacyjny

06.10.2019 r. /niedziela/Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ul. Urszuli 22

Organizator: Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze, 65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 22, 603 868 930, 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW: godz.: 10:00
Odprawa techniczna trenerów i sędziów: godz.: 9:30

Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę http://rejestracja.itdsport.plw nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2019 (login i hasło do odebrania pod adresem mailowym kontakt@itdsport.plw mailu należy napisać imię i nazwisko oraz nazwę klubu dla którego potrzebny jest dostęp).

W razie problemów z dokonaniem zgłoszenia lub dostępem do systemu należy skontaktować się z Dawidem Kuś lub Danielem Woźniakiem. Aktualne dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.itdsport.pl.

Program i sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozegrane będą w klasie kl. III i klasie młodzik.
K – skoki na
ścieżce,trampolina indywidualna, trampolina synchroniczna, dwójki kobiet, trójki kobiet
M – skoki na ścieżce, trampolina indywidualna, trampolina synchroniczna, dwójki mężczyzn, czwórki mężczyzn oraz dwójki mieszane,
Zespoły startują według zasady:
– najpierw klasa młodzik a następnie klasa III – punktacja obu klas jest wspólna
– zespoły w klasie III wykonują jeden układ eliminacyjny do muzyki, w klasie młodzik zespoły wykonują jeden układ według programu klasyfikacyjnego PZG. Opisy układów generowane komputerowo należy przesłać do dnia
27 września na adres archiwistka@interia.pl
Konkurencje indywidualne: skoki na trampolinie indywidualne i synchroniczne w kl. III otrzymują 4
pkt. premii za każdy wykonany układ, skoki na ścieżce kl. młodzik- zawodnicy wykonują dwa układy.

Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki:

  • w klasie III w konkurencjach zespołowych do lat 13
  • w zespołach klasy młodzik do lat 11
  • minimalny wiek zawodnika w ćwiczeniach zespołowych w kl. młodzik i kl. III wynosi 7 lat
  • w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce w kl. III do lat 12
  • w klasie młodzik do lat 10
  • minimalny wiek zawodnika w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce w klasie młodzik wynosi 7 lat, a w klasie III 8 lat.
  • terminowe zgłoszenie do zawodów
  • posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestników
  • aktualna licencja zawodnika wydana przez PZG oraz licencja klubowa wydana przez PZG
  • posiadanie badań lekarskich

W zawodach nie mają prawo startu zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym startowali MPJMŁi MPJ, OOM.Istnieje możliwość korzystania z obiadu w miejscu zawodów. Koszt obiadu wynosi 15 zł.

Prosimy o zgłoszenie ilości osób na wyżywienie do dnia 30 września 2019 do biura SAS.