MMM w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i Trampolinie
24 października 2021
Komunikat nr 1 – Likwidacja SAS
11 lutego 2022

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej

Zielona Góra, 01.12.2021

Zarząd Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej informuje, że dnia 16 grudnia (czwartek) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej za 2016-2021r.

Początek zebrania godz. 19.00, drugi termin godz. 19.15

W zebraniu mogą brać udział prawomocni Członkowie Stowarzyszenia.
Uprzejmie prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2021 do dnia 10 grudnia.
Składka roczna w wynosi 30 zł.
Utrata członkostwa następuje  między innymi z powodu  nieopłacenia składki członkowskiej.
( skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku & 16 Rozdział III Statutu SAS)
Wpłaty należy dokonać w biurze Stowarzyszenia lub wpłacić na konto:
mBank
21 1140 2017 0000 4102 0416 8217

Zweryfikowanie Członków Stowarzyszenia pozwoli nam przygotować listę Delegatów na Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Ze sportowym pozdrowieniem
Sławomir Szliter
Prezes SAS