O nas

Zadania Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej


Celem działalności SAS jest

:
1. Popularyzacja i rozwój akrobatyki sportowej oraz tworzenie warunków do uprawiania tej dyscypliny sportu oraz innych form gimnastycznych.
2. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz szkołami i placówkami oświatowymi.
3. Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej. upowszechnianie rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji.
4. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia.